golang json 处理

用法

【TODO】

疑问

golang json 解析后竟然是按照key字母升序的排列:

package main

import (
	"encoding/json"
	"fmt"
)

type User struct {
	Name string	`json:"name"`
	Id   int	`json:"id"`
}

func getJson(v interface{}) (string, error) {
	s, err := json.Marshal(v)
	fmt.Println("before:", string(s))
	if err != nil {
		return "", err
	}
	m := make(map[string]interface{})
	json.Unmarshal(s, &m)
	r, _ := json.Marshal(m)
	return string(r), nil
}

func main() {
	var t1 = User{
		Name: "hello",
		Id:   1,
	}
	v, _ := getJson(&t1)
	fmt.Println("after:", v)
}

输出:
before: {"name":"hello","id":1} after: {"id":1,"name":"hello"}

这样如果有其他语言要和golang保持一致(比如做sign),那就要做相应的处理,如 python:

json.dumps(v, sort_keys=True, separators=(',', ':'))

另外,golang 默认使用的 ascii 来编码,python 需要如下处理:

json.dumps(v, sort_keys=True, separators=(',', ':'),  ensure_ascii=False)